For at blive optaget i skolepraktik skal du opfylde samtlige betingelser nedenfor.
Du skal have bestået grundforløbet.
Du skal være registreret som praktik plads søgende.
Du skal opfylde EMMA-kriteriet

E = Egnet
M = Mobil, geografisk
M = Mobil, fagligt
A = Aktivt søgende